Preview Mode Links will not work in preview mode

Stjärnbaneret - Historiepodd om USA

Jul 17, 2022

Översiktsserien fortsätter. Det kommer att handla om att inte var soft mot kommunism, uppdämningsteorin, Trumandoktrinen, Marshallhjälpen, bildandet av Nato, skapandet av Västtyskland och Berlinblockaden.  

Glöm inte att prenumerera på podcasten! Ge den gärna betyg på iTunes!

Följ podden på Facebook...


Jul 3, 2022

Översiktsserien fortsätter. Det kommer att handla om kalla krigets bakgrund, konferensen i Potsdam, när järnridån föll, Harry Truman, supermakter, ockupationszoner i Tyskland, kommunistiska satellitstater och atombombsdilemmat.  

Glöm inte att prenumerera på podcasten! Ge den gärna betyg på iTunes!

Följ...