Preview Mode Links will not work in preview mode

Stjärnbaneret - Historiepodd om USA

Oct 25, 2020

Översiktsserien fortsätter. Det kommer att handla om den stora depressionen, hungersnöd, kronisk arbetslöshet, avsaknad av skyddsnät, hobos, köer till soppkök, Dust Bowl, vredens druvor, Scottsborofallet, familjeseparation,  och modern lager.

Glöm inte att prenumerera på podcasten! Ge den gärna betyg...


Oct 11, 2020

Översiktsserien fortsätter. Det kommer att handla om börskraschen på Wall Street 1929, orsakerna till den stora depressionen, Florida Land Boom, vilda spekulationer, låna på marginalen, Black Thursday, banksystemets kollaps, skenande arbetslöshet, pappa Kennedy och Session IPA.

Glöm inte att prenumerera på...