Preview Mode Links will not work in preview mode

Stjärnbaneret - Historiepodd om USA

Jun 21, 2020

Översiktsserien fortsätter. Det kommer att handla om Woodrow Wilson, amerikansk neutralitet, tyskt ubåtskrig, sänkningen av Lusitania, Zimmermantelegrammet, presidentvalet 1916, Sussexlöftet, krigsförklaringen 1917, vision om fred utan seger och Dunkel.

Glöm inte att prenumerera på podcasten! Ge den gärna betyg...


Jun 7, 2020

Översiktsserien fortsätter. Det kommer att handla om Teddy Roosevelts comeback, splittringen mellan Taft och Roosevelt, Bull Moose, valet 1912, vetenskapspolitikern Woodrow Wilson, Federal Reserve, Moralisk diplomati, Mexikanska revolutionen och Schwarzbier.

Glöm inte att prenumerera på podcasten! Ge den gärna...