Preview Mode Links will not work in preview mode

Stjärnbaneret - Historiepodd om USA


Nov 19, 2017

I detta avsnitt gör vi en historisk tillbakablick över rätten att bära vapen. Vad var egentligen avsikten med det 2:a tillägget till konstitutionen? Det kommer bland annat att handla om milistrupper, konstitutionskonvent, NRA, Ben Hur, Högsta Domstolen och Dodge City.

Glöm inte att prenumerera på podcasten!

Följ oss på Facebook (facebook.com/stjarnbaneret) eller twitter (@stjarnbaneret)

Kontakta oss på epost (stjarnbaneret@gmail.com)