Preview Mode Links will not work in preview mode

Stjärnbaneret - Historiepodd om USA


Aug 5, 2018

I detta avsnitt pratar vi om hur indianer förvisas västerut och hur nära landet var ett inbördeskrig på 1830-talet. Det kommer bl.a. att handla om de fem civiliserade stammarna, styggelsetullar, Hulk Hogan, slaveri, John Calhouns beef med Andrew Jackson, Patti Smith, Peggy Eaton affären och Daniel Websters berömda tal om unionen.

Glöm inte att prenumerera på podcasten! Ge oss gärna betyg på iTunes!

Följ oss på Facebook (facebook.com/stjarnbaneret), twitter (@stjarnbaneret) eller Instagram (@stjarnbaneret)

Kontakta oss på epost: stjarnbaneret@n.com