Preview Mode Links will not work in preview mode

Stjärnbaneret - Historiepodd om USA

Sep 27, 2020

Översiktsserien fortsätter. Det kommer att handla om det politiska 20-talet, republikansk dominans, Warren Harding, normalitet, Teapot Dome skandalen, Clavin Coolidge, Alcohol Al, Kellogg-Briand pakten, splittrade demokrater, Herbert Hoover och Black IPA.

Glöm inte att prenumerera på podcasten! Ge den gärna betyg...


Sep 13, 2020

Översiktsserien fortsätter. Det kommer att handla om den mörka sidan av 20-talet, ekonomiska klyftor, ett återuppstått KKK, Marcus Garvey, The Monkey Trial, Al Capone, Main Street, immigrationskvoter, avrättningen av Sacco & Venzetti, stumfilmen Birth of a Nationm, J Edgar Hooveer och Skottska Ale.

Glöm inte att...