Preview Mode Links will not work in preview mode

Stjärnbaneret - Historiepodd om USA


Nov 5, 2017

I detta avsnitt inleder vi vår kronologiska översiktsserie av USA:s historia. Vi samtalar om vilka som var de första människorna i Amerika, vilken europé som upptäckte kontinenten, de första upptäcktsresorna till Nordamerika och några misslyckade koloniseringsförsök.  Det kommer bland annat att handla om Leif Eriksson, Columbus, syfilis, Elisabeth I och den förlorade kolonin Roanoke.

Följ oss på Facebook (facebook.com/stjarnbaneret) eller twitter (@stjarnbaneret)

Kontakta oss på epost (stjarnbaneret@gmail.com)