Preview Mode Links will not work in preview mode

Stjärnbaneret - Historiepodd om USA


Feb 25, 2018

I detta avsnitt fortsätter vi vår översiktsserie av USA:s historia. Grundlagsfäderna har samlats en het sommar i Philadelphia 1787 för att skriva landets konstitution. Det kommer bl.a. att handla om Maktdelning, James Madison, Den stora kompromissen, Slaveriet, Philadelphiaost, Roger Sherman, 76:ers, och att redigera för eftervärlden.

Glöm inte att prenumerera på podcasten! Ge oss gärna betyg på iTunes!

Följ oss på Facebook (facebook.com/stjarnbaneret), twitter (@stjarnbaneret) eller Instagram (@stjarnbaneret)

Kontakta oss på epost: stjarnbaneret@gmail.com